How do I delete Child Classes?

//How do I delete Child Classes?